Erityisryhmien toiminta

Erityisryhmien toiminnan taustalla on ajatus kuntouttavan työotteen mukaisesta voimavara- ja ratkaisukeskeisestä toiminnasta.

Toiminta on asiakkaan omia voimavaroja arvostavaa, kuntouttavaa ja
sosiaalista kanssakäymistä edistävää monipuolista toimintaa.

Merkittävänä tavoitteena on omaehtoinen elämänhallinta ja toimijuus osana yhteisöä, mm. toimintarajoitteiden väheneminen, elämänhallinta ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

Jokapäiväisessä toiminnassa näkyy eläinavusteinen toiminta.

Mukana Domacare