Mukana

Monen kymmenen vuoden työkokemuksella, kaikessa mukana alussa ja back uppina, Yritysjuridiikan varatuomari, OTM

Kuntoutusyrittäjät ry

Suomen vammaistutkimus ry

www.puistotati.fi

mm. Sote-yksiköt, erityispeda, ammatillinen- ja toimintakyky kuntoutus

Työryhmät;

Eu-kongressin alainen EVFKO, Pohjoismaiden neuvotteluvaliokunta,

Suosittelijat:

Sote-uudistus 2023, työeläkeuudistus 2015,